Niezależnie czy prowadzisz mały, lokalny biznes, czy zarządzasz dużą, międzynarodową firmą, ważne jest trzymać rękę na pulsie w temacie przepisów, ich zmian, planów. Zwłaszcza tych bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością. Nawet jeśli korzystasz z obsługi biura rachunkowego, albo posiadasz własny, wewnętrzny dział księgowy, prawny – warto orientować się w bieżącej sytuacji prawnej. A nie należy to do ani łatwy, ani przyjemnych zajęć.

Nieprzyjazne otoczenie podatkowe, nowe przepisy, obowiązki, nieustanne nowelizacje przepisów – śmiało można powiedzieć: dzieje się. Warto nie wypaść z obiegu, bo w wielu przypadkach konieczne jest sprawne reagowanie na nowe regulacje. Dzisiejszy wpis ma Wam w tym pomóc. Zebrałem w nim najważniejsze zmiany jakie przyniósł przedsiębiorcom rok 2024, a decyzję co z tym zrobić zostawiam już Wam.

 

Najważniejsze zmiany dla przedsiębiorców w 2024 roku

 

W zasadzie każdy kolejny rok przynosi jakieś zmiany w przepisach. Większe lub mniejsze. To jedno z największych bolączek przedsiębiorców – brak stabilności, niekończące się nowelizacje, poprawki do poprawek. 2024 rok nie jest pod tym względem wyjątkowy.  Zmian jest całkiem sporo, a do grudnia jeszcze dużo czasu. Co ważne, część z nich jest bardzo istotna z perspektywy przedsiębiorców i funkcjonowania biznesu. Dlatego też opisałem poniżej najważniejsze z nich i krótko podsumowałem. Jeśli zauważycie, że coś mi umknęło, koniecznie dajcie znać w komentarzach pod wpisem!

 

Zmiana minimalnego wynagrodzenia i stawki godzinowej

 

Od 1 stycznia 2024 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4242 zł, a minimalna stawka godzinowa to 27,70 zł. Od 1 lipca 2024 roku te kwoty wzrosną do 4300 zł oraz 28,10 zł. Te zmiany są szczególnie istotne dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników oraz korzystających z usług zleceniobiorców, gdyż podwyższenie wynagrodzenia minimalnego wpływa na inne świadczenia przysługujące pracownikom, takie jak wynagrodzenie za pracę w porze nocnej czy maksymalna wysokość odprawy pieniężnej. Natomiast jak dobrze wiecie, wartość minimalnego wynagrodzenia będzie miało znaczenie przy wyliczaniu również innych stawek, takich jak składka ZUS.

Zmiana składki ZUS 

 

Podstawą do obliczenia składek na ZUS dla przedsiębiorców jest prognozowane przeciętne wynagrodzenie, które w 2024 roku wynosi 7824 zł. Składki obliczane są od 60% tej kwoty, czyli 4694,40 zł, co oznacza, że składki ZUS wyniosą 1600,27 zł miesięcznie. Dla przedsiębiorców korzystających z tzw. małego ZUS-u, podstawą wymiaru składek jest minimalne wynagrodzenie za pracę, czyli 1272,60 zł w pierwszym półroczu oraz 1290 zł w drugim półroczu. Miesięczne składki ZUS dla przedsiębiorców będą wynosić:

  • 916,35 zł – składka emerytalna (19,52%),
  • 375,55 zł – składka rentowa (8%),
  • 115,01 zł – składka chorobowa (2,45%),
  • 115,01 zł – składka na Fundusz Pracy (2,45%),
  • 78,40 zł – składka wypadkowa (od 0,67% do 3,33%).

 

Wsparcie dla działań eksportowych

Przedsiębiorcy mogą składać wnioski o wsparcie działań eksportowych na rok 2024. Program ten jest skierowany do mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich firm, a pula wsparcia wynosi 4,5 mln zł. Dofinansowanie można uzyskać na realizację przedsięwzięć promocyjnych, organizację wydarzeń wspierających eksport oraz uzyskanie certyfikatów wyrobów wymaganych poza UE.

 

Zmiany w CIT 

Od 2024 roku przedsiębiorcy, którzy ponieśli stratę lub nie osiągnęli określonej rentowności, będą płacić minimalny CIT. Dotyczy to podatników mających siedzibę w Polsce, podatkowych grup kapitałowych oraz zagranicznych zakładów działających na terytorium RP. Minimalny podatek wynosi 10% podstawy opodatkowania.

 

Outsourcing usług

 

Zmiana górnej podstawy oskładkowania

Górna granica podstawy oskładkowania w 2024 roku wynosi 19 560 zł, co stanowi 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Ta zasada ma na celu ograniczenie wysokości składek na ZUS dla przedsiębiorców osiągających wyższe dochody.

 

Szersza ochrona pracownika przed zwolnieniem

Od stycznia 2024 r. obowiązują zmiany w Kodeksie cywilnym, które rozszerzają ochronę pracownika przed zwolnieniem. Zgodnie z nowymi przepisami pracodawca będzie miał obowiązek dalszego zatrudniania pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, jeśli sąd pracy zasądzi należność pracownika w sprawach z zakresu prawa pracy (np. uzna wypowiedzenie o pracę za bezskuteczne). Ze względu na czas trwania procesów sądowych przed dwiema instancjami, ochrona pracownika możne wynieść nawet 3 lata.

 

Zmiana limitów dla małych podatników

Od 1 stycznia 2024 r. przedsiębiorcy, którzy będą chcieli uzyskać status małego podatnika, nie będą mogli przekroczyć limitu przychodów ze sprzedaży z poprzedniego roku na poziomie 2 mln euro (w przeliczeniu na złotówki). W praktyce oznacza to, że wiele firm straci ten status w 2024 roku.

 

Zmiana limitu transakcji gotówkowych

W 2024 roku nie doszło do planowanego obniżenia limitu płatności gotówkowych między przedsiębiorcami z 15 000 zł do 8000 zł. W związku z tym nadal można dokonywać jednorazowych płatności gotówkowych do kwoty 15 000 zł brutto.

 

Zmiany w krajowym systemie e-faktur (KSeF)

Planowane wdrożenie obowiązkowego korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) zostało przesunięte. W 2024 roku korzystanie z KSeF pozostanie opcjonalne, a przedsiębiorcy mogą logować się do systemu za pomocą profilu zaufanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub kwalifikowanej pieczęci elektronicznej. Jeśli szukacie dodatkowych informacji na ten temat, zachęcam do zapoznania się z tym wpisem.

 

Jako przedsiębiorcy powinniśmy być na bieżąco z aktualnymi i nadchodzącymi zmianami. Nie dla przyjemności, czy z nudy, na którą raczej żadna osoba prowadząca firmę nie narzeka. Główny powód to możliwość odpowiedniego dostosowania działalności do nowych regulacji i uniknięcie potencjalnych problemów. Nowe przepisy wpływają na różne, jeśli nie na wszystkie aspekty prowadzenia biznesu, od tematów pracowniczy, kadrowych, po te bezpośrednio związane z finansami i specyfiką biznesu. Z doświadczenia mogę polecić, że warto skorzystać z dodatkowego wsparcia. Na przykład z doświadczonego biura rachunkowego, które siłą rzeczy musi być na czasie w tych kwestiach.