Prowadzenie własnej firmy wiąże się z koniecznością zatrudniania pracowników. Nawet jeśli prowadzicie biznes samodzielnie i w pierwszych etapach rozwoju dajecie radę sami wszystko zorganizować. W pewnym momencie pojawi się konieczność zwiększenia mocy przerobowych, albo potrzeba większe wsparcia określonych procesów biznesowych. To jeden z częstych błędów przedsiębiorców, którym wydaje się, że tylko gdy zrobią coś sami, będą mieć gwarancję, że zostanie to zrobione dobrze. Rzeczywistość jest jednak trochę inna…

 

W dzisiejszym artykule opowiem Wam o jednej z najpopularniejszych form zatrudniania. Chodzi o umowę o pracę. Przedstawię najważniejsze informacje, formalności, oraz udostępnię darmowy wzór do pobrania. Zapraszam!

 

Umowa o pracę – najważniejsze informacje

 

Umowa o pracę zobowiązuje obie strony, czyli pracownika i pracodawcę do wypełniania względem siebie ustalonych obowiązków. Każda strona ma obowiązki ale też przywileje i prawa z tym związane. Podpisując umowę o pracę, zobowiązujemy się do wykonywania określonego rodzaju pracy pod kierownictwem i na rzecz pracodawcy. Pracodawca natomiast zobowiązuje się zapewnić pracownikowi wynagrodzenie za pracę i stworzyć mu odpowiednie warunki do jej wykonywania.

Umowa o pracę jest jedną z form nawiązania stosunku pracy. Dochodzi do tego w dniu zawarcia umowy o pracę. Jednakże nawiązanie stosunku pracy może nastąpić później niż data zawarcia umowy o pracę. Strony umowy mogą określić to indywidualnie. Zatem ogólnie mówiąc, dniem nawiązania stosunku pracy będzie dzień określony w umowie o pracę jako dzień rozpoczęcia pracy. Jeżeli takiego zapisku w umowie nie ma, stosunek pracy nawiązuje się w dniu zawarcia umowy o pracę.

 

Darmowy wzór umowy o pracę

 

Przepisy Kodeksu Pracy dokładnie określają rodzaje umów o pracę, oto one:

 • umowa o pracę na okres próbny,
 • umowa o pracę na czas określony,
 • umowa o pracę na czas nieokreślony.

 

Pierwsza wspomniana to umowa na okres próbny, która ma na celu sprawdzić kwalifikacje pracownika. Jak nazwa wskazuje jest podpisywana na próbę, dzięki czemu pracownik będzie mógł w praktyce zapoznać się z warunkami, organizacją i atmosferą pracy, a pracodawca upewnić się w przekonaniu, że rekrutacja tego kandydata była dobrym posunięciem. Warto pamiętać, że zatrudnienie na podstawie umowy na czas próbny, nie może trwać dłużej niż 3 miesiące.

Drugim typem umowy o pracę, jest umowa na czas określony. Często praktykowana forma zatrudniania na zastępstwo. Po zmianach w przepisach w 2016 roku nie może zostać zawarta na dłużej niż 33 miesiące pomiędzy tym samym pracodawcą i pracownikiem. Co więcej nie można ich zawierać nieskończoną ilość razy. Maksymalnie można zawrzeć 3 takie umowy, w przypadku przekroczenia tego terminu uznaje się, że pracownik jest zatrudniony na czas nieokreślony.

Trzecim rodzajem umowy o pracę jest umowa na czas nieokreślony. Pod wieloma względami zapewnia największą ochronę przed zwolnieniem, daje najwięcej korzyści pracownikowi, a pracodawcy łatwiej dzięki niej utrzymać w firmie doświadczonych pracowników. Można ją wypowiedzieć bez zachowania okresu wypowiedzenia tylko z uzasadnionych przyczyn.

 

Poradnik dla przedsiębiorców

 

Wzory wszystkich trzech rodzajów umów o pracę znajdziecie w dalszej części wpisu, jak również informacje co powinno się znajdować w takim dokumencie. Potraktujcie je jako wzory wyjściowe, co jak mam nadzieję będzie Wam pomocne przy pisaniu własnej umowy o pracę.

 

Co powinna zawierać umowa o pracę?

 

Zgodnie z Kodeksem pracy umowa musi zawierać kilka istotnych informacji. W tym oczywiście strony umowy, czyli wskazywać pracodawcę i pracownika. Powinna też zostać jasno określona forma zatrudnienia, czyli rodzaj umowy. Oczywiście musi tez zawierać dokładne informacje o charakterze i zakresie zadań pracownika, jego obowiązki i rodzaj wykonywanej pracy. Musi też wskazywać:

 • termin zawarcia umowy i rozpoczęcia pracy
 • miejsce wykonywania pracy
 • szczegóły dotyczące wynagrodzenia za pracę (ze wskazaniem wszystkich składników wynagrodzenia)
 • wymiar czasu pracy

 

Umowa o pracę powinna być sporządzona na piśmie. To najlepsze rozwiązanie. Jeżeli umowa nie została zawarta na piśmie, pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy, ma obowiązek potwierdzić mu na piśmie pracownikowi wszystkie istotne ustalenia do co stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.

 

Co więcej, obowiązkiem pracodawcy jest poinformowanie pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, o:

 • obowiązujących normach czasowych
 • częstotliwości i terminach wypłat wynagrodzenia za pracę
 • wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego,
 • obowiązującej długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
 • układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty
 • o regulaminie pracy
 • usprawiedliwianiach nieobecności w pracy itd.

 

Zmiana warunków umowy o pracę wymaga formy pisemnej. Poniżej przygotowałem przykładowy wzór umowy o pracę, do pobrania za darmo. Traktując ten wzór jako wyjściowy, w podobny sposób można przygotować każdy rodzaj umowy o pracę (czyli na czas określony, nieokreślony i próbny).

 

Umowa o pracę – wzór do pobrania:

Darmowy wzór umowy o pracę

 

A co z rozwiązaniem umowy o pracę? Przepisy regulują tę kwestię. Umowę o pracę można rozwiązać:

 • na mocy porozumienia stron,
 • za wypowiedzeniem,
 • bez wypowiedzenia,
 • po upływie czasu, na który została zawarta,
 • z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.

 

Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę powinno zostać sporządzone na piśmie. W poprzednich artykułach poruszałem już wątek wypowiedzenia umowy o pracę. Udostępniałem też darmowy wzór wypowiedzenia, także zapraszam do zapoznania się z podlinkowanym wpisem, jako uzupełnienie dzisiejszego tematu.

 

Jeśli nie umowa o pracę to co?

 

Wspomniałem na wstępie, że jeśli Wasza firma zacznie się rozwijać, nie unikniemy zatrudnienia. Myślę, że to sprawdza się w ok 90% przypadków. Są oczywiście też inne formy zatrudnienia niż umowa o pracę, które należy przeanalizować. Nie warto też zapominać o jeszcze innej opcji, czyli o outsourcingu. Wspominałem już kilkukrotnie o korzyściach takiego rozwiązania. Oczywiście korzystanie z outsourcingu księgowego, informatycznego, czy marketingowego nie jest uniwersalnym przepisem na sukces dla każdego.

 

Czasami trudno będzie oddelegować niektóre procesy biznesowe i trzeba zatrudnić pracownika, który będzie na miejscu, w firmie. Natomiast w zdecydowanej większości przypadków, outsourcing usług po prostu opłaca się bardziej i jest przy tym mniej problematyczny. Jeśli sami macie ochotę sprawdzić jak to wygląda w praktyce, oraz jak dużo możecie zyskać na tej formie współpracy – zajrzyjcie na stronę Grupy Biznesowej Much&More. Znajdziecie tam kilka ciekawych możliwości i propozycji, które przypadną Wam do gustu.