W dzisiejszym wpisie postanowiłem podsumować najważniejsze zmiany w ZUSie przewidziane na 2020 roku. Powód jest oczywisty. To informacje, które mają duże znaczenie dla funkcjonowania wielu firm. Poza tym w ostatnim czasie pojawiło się trochę zmian w przepisach, szeroko komentowanych, co mogło wywołać lekkie zamieszanie wśród przedsiębiorców.

Jak zmienią się składki ZUS w 2020 roku? Jakie zmiany wprowadzono w tzw. Małym ZUSie? Na te i inne pytania znajdziecie odpowiedzi w dzisiejszym wpisie. Zapraszam.

 

 

Składki ZUS 2020

 

 

Stało się to co było w zasadzie nieuniknione. Wraz ze wzrostem przeciętnego wynagrodzenia, w górę idą również składki ZUS. W praktyce oznacza to, że w 2020 roku przedsiębiorcy zapłacą z tego tytułu więcej. Ile dokładnie?

W 2020 roku płaca minimalna stanowić będzie 49,7 proc. prognozowanego na 2020 rok przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Według Ministerstwa Finansów przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w przyszłym roku wyniesie 5227 zł i będzie o 6 proc. wyższe niż przeciętne pensje (prognozowane przez MF) w 2019 roku.

 

Dla przypomnienia. W świetle art. 15 w zw. 22 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 1998 nr 137 poz. 887) wysokości składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe wyrażone są w formie stopy procentowej i wynoszą:

 • ubezpieczenie emerytalne – 19,52% podstawy wymiaru,
 • ubezpieczenia rentowe – 8,00% podstawy wymiaru,
 • ubezpieczenie chorobowe – 2,45% podstawy wymiaru,
 • ubezpieczenie wypadkowe – stopa procentowa składki jest zróżnicowana, zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz odpowiednimi aktami wykonawczymi do tej ustawy.

 

W przypadku pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wymiar podstawy służący do obliczania składek jest prosty. Trochę inaczej wygląda to ze strony przedsiębiorcy. W świetle wspomnianych przepisów, dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. W 2019 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wynosi 4 765 złotych.

 

W 2020 r. ma wzrosnąć aż do kwoty 5 227 zł, co oznacza również spory wzrost poziomu składek ZUS dla przedsiębiorców. Zgodnie z szacunkami wzrosną o niecałe 10% (dokładniej 9,7%). Innymi słowy, za same ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy zapłacą więcej o 94,49 zł miesięcznie. Obecnie składki na ZUS wynoszą zatem 974,65 zł. Od 2020 r. wzrosną zaś do kwoty 1 069,14 zł. Co ważne powyższe sumy nie uwzględniają składki zdrowotnej. Standardowo będzie ona znana dopiero w styczniu 2020r.

 

Dokładną informację na temat składek ZUS dla poszczególnych grup, znajdziecie na stronie ZUSu, pod tym linkiem.

 

Składki zus 2020

 

 

Mały ZUS 2020

 

 

Informacje o wzroście składek ZUS to nigdy nie jest dobra wiadomość. Pozytywny sygnał płynie za to w kwestii Małego ZUSu. Po postulatach Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Prezydent podpisał ustawę rozszerzającą Mały ZUS, która wchodzi w życie w lutym 2020 roku. Uchwalona nowelizacja poszerzy tzw. „Mały ZUS” stosowany od 2019 r. i zwiększy grono przedsiębiorców uprawnionych do płacenia składek preferencyjnych.

 

Zmianie uległ art. 18c ustawy z dnia 13 października 1998 r., o systemie ubezpieczeń społecznych – „Mały ZUS” zostanie zastąpiony „Małym ZUS-em Plus”. W znowelizowanym art. 18c ustawy systemowej zrezygnowano z ustalania progu wysokości przychodu przedsiębiorcy w poprzednim roku kalendarzowym, umożliwiającego skorzystanie z ulgi, w oparciu o wskaźnik kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku pomnożony przez 30.

 

Po zmianach, próg uprawniający do preferencyjnych składek płaconych w 2020 roku, będzie wynosił 120 000 zł przychodu przedsiębiorcy za miniony rok kalendarzowy. To nie wszystkie zmiany. Na mocy nowych przepisów, podstawę wymiaru składek ubezpieczony będzie ustalać na dany rok kalendarzowy, mnożąc przeciętny miesięczny dochód z działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym, obliczony według przepisów ustawy, przez współczynnik 0,5.

 

Mały ZUS Plus – najważniejsze informacje:

 • składki będą liczone proporcjonalnie do dochodu i niższe średnio o kilkaset złotych miesięcznie;
 • rozwiązanie dla najmniejszych firm, których przychód w 2019 roku zamknie się w kwocie 120 tys. zł;
 • szacowany koszt nowych regulacji dla finansów publicznych to ok. 1,3 do ok. 1,5 mld zł w kolejnych latach – tyle pozostanie w kieszeniach przedsiębiorców;
 • chęć korzystania z Małego ZUS-u Plus będzie można zgłosić do końca lutego
 • warunkiem uzyskania prawa do Małego ZUSu Plus jest prowadzenie działalności w ubiegłym roku kalendarzowym przez co najmniej 60 dni
 • z obniżki składek nie skorzystają przedsiębiorcy, którzy rozliczali się w 2019 r. w formie karty podatkowej i jednocześnie korzystali ze zwolnienia sprzedaży z podatku VAT
 • obniżona składka może być opłacana maksymalnie przez 36 miesięcy (3 lata) w ciągu kolejnych 60 miesięcy (5 lat) prowadzenia działalności

 

Oprócz dotychczasowego obowiązku przedkładania przez przedsiębiorcę informacji o rocznym przychodzie z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz o podstawie wymiaru składek, powinien on przekazywać dane dotyczące dochodu oraz form opodatkowania. Te dodatkowe informacje przedsiębiorcy będą składać – tak jak dotychczas – w imiennym raporcie miesięcznym albo w deklaracji rozliczeniowej. Tak jak już wspomniałem, obniżone składki będzie można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy prowadzenia działalności.

 

Mały ZUS Plus obniży składki tym, którzy już obecnie korzystają z Małego ZUS-u, a także poszerzy grono przedsiębiorców, którzy będą mogli płacić niższe składki. Przynajmniej w teorii. Ocenę praktycznych zalet i korzyści tego rozwiązania pozostawiam Wam. Oczywiście możecie podzielić się opinią choćby w komentarzach.

Tylko postarajcie się unikać wulgaryzmów 😉